ผักขมหิน ยาไตอายุรเวท

ผักขมหิน ยาไตอายุรเวท………..โดย‘พี่ต้อม’

ชื่อวิทยาศาสตร์ Boerhavia diffusa L.
ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
ชื่ออื่น : ผักเบี้ยหิน ผักปั๋งดิน ผักเมียก ผักขมฟ้า ผักโหมฟ้า ปังแป ผักปังแป นังกู่แซ
ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง ๑ เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก ตั้งตรงหรือทอดเลื้อยขนานไปตามพื้น ลำต้นกลมสีเขียวปนแดง ยอดอ่อนมีขน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ขนาดไม่เท่ากัน รูปไข่แกมขอบขนานหรือรูปใบหอก แผ่นใบค่อนข้างหนา สีเขียว ท้องใบสีนวล ดอกช่อแยกแขนง ลักษณะเป็นช่อกระจุกคล้ายซี่ร่มแยกแขนง ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ผลเป็นผลแห้ง รูปคล้ายกระบอง เป็นสัน ๕ สันตื้นๆ ผิวมีขนจับดูจะเหนียวมือ
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

บานไม่รู้โรยป่า หญ้าแก้นิ่วในไต

บานไม่รู้โรยป่า หญ้าแก้นิ่วในไต………..โดย พี่ต้

ชื่อวิยาศาสตร์ : Gomphrena celosioides Mart.
ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE
ชื่ออื่น : หญ้าหัวหงอก มหากาฬ อาเรงอาเรง (Areng Areng) รุมปุตระเรง (Rumput rakreng) Gomphrena weed, Batchelor’s button, Prostrate globe-amaranth, Prostrate gomphrena, Prostrate globe amaranth, Coastal globe amaranth
ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุกหลายปี ลำต้นมีขนสั้นนุ่ม สูง ๕ – ๒๐ เซนติเมตร ใบ เรียงตรงกันข้าม รูปไข่กลับแกมรูปใบหอก มีขนหยาบแข็ง ดอกช่อแบบช่อเชิงลด ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกสีขาว ผล เป็นกระเปาะไม่แตก รูปทรงรีกลับ เมล็ดรูปเลนส์ ขนาด ๑ มิลลิเมตร
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

บัวบกโคก ยาไตหมอสมุนไพรอีสาน

บัวบกโคก ยาไตหมอสมุนไพรอีสาน………..โดย พี่ต้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania pierrei Diels
ชื่อวงศ์ :MENISPERMACEAE
ชื่ออื่ : บัวกือ บัวเครือ บัวบก สบู่เลือด เปล้าเลือดเครือ โกฐหัวบัว
ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรงจากส่วนหัว สูงตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีน้ำยางใส ใบเรียงสลับ รูปคล้ายรูปวงกลม ปลายใบเป็นติ่งหนามสั้น ขอบใบเรียบ โคนใบแบบก้นปิด ดอกแยกเพศ กลีบดอกตัวผู้สีเหลือง กลีบเลี้ยงสีเหลืองอ่อน ผลเป็นแบบมีเมล็ดเดียวแข็งรูปทรงกลมหรือค่อนข้างเป็นรูปไข่กลับ
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

ถั่วแฮ ไล่ผี ดีต่อสุขภาพ

ถั่วแฮ ไล่ผี ดีต่อสุขภาพ………..‘พี่ต้อม’

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cajanus cajan (L.) Millsp.
ชื่อวงศ์ : FABACEAE
ชื่ออื่ : ถั่วแระ ถั่วแระผี ถั่วแม่ตาย ถั่วแรด มะแฮะ มะแฮะต้น ถั่วแระต้น ถั่วเห้ จังกูดอ (Kacang guda) Angola pea, Congo pea, Pigeon pea
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่ม สูง ๑ – ๓ เมตร แขนงมีขนสีเทา ใบประกอบแบบขนนกมีสามใบย่อย ดอกช่อแบบกระจะ ออกที่ปลายยอดหรือใกล้ปลายยอด กลีบดอกสีเหลือง ขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยงสามเท่า ผลเป็นแบบถั่ว รูปขอบขนานแกมรูปแถบ ๓ – ๖ เมล็ด
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

ตาเป็ดตาไก่ สมุนไพรเพิ่มการไหลเวียน

ตาเป็ดตาไก่ สมุนไพรเพิ่มการไหลเวียน………..โดยพี่ต้อ


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ardisia crenata Sims
ชื่อวงศ์ : PRIMULACEAE
ชื่ออื่ : ตาไก่ใบกว้าง มอตออายัม Australian holly, Christmas berry, Coral ardisia, Coral berry, Coralberry, Coral bush, Hen’s eyes, Hilo holly, Scratchthroat, Spiceberry
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่ม สูง ๑ – ๑.๕ เมตร อาจสูงได้ถึง ๓ เมตร ใบเรียงสลับ รูปรี ใบหอกแคบ หรือใบหอกกลับ ดอกช่อแบบช่อซี่ร่ม หรือคล้ายช่อกระจุก กลีบดอกสีขาว พบน้อยมากที่เป็นสีชมพูอ่อน ผลสด รูปทรงกลม สีแดง มีจุดโปร่งแส
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ปักชำ ..อ่านต่อ