ไต เรื่องใหญ่ ต่อสุขภาพ(บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

ไต เรื่องใหญ่ ต่อสุขภาพ (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)


…..โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในแง่จำนวนผู้ป่วย และภาระทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศต้องแบกรับทั้งในส่วนของรัฐ ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่ดูแล ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ ๘ ล้านคน และเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หนึ่งในสาม มีอายุน้อยกว่า ๖๐ ปี เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๒๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งต้องได้รับการฟอกเลือดหรือล้างไต และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕-๒๐ ต่อปี ซึ่งรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาปีละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนผู้ป่วยที่ล้างไตมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
…..จึงไม่น่าแปลกใจว่า โรคไตกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่คนกลัวหนักกลัวหนา โดยเฉพาะโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายหรือไตวาย จนกล่าวกันว่าเป็น “มหันตภัยเงียบ” หรือ “โรคตายไว” เพราะกว่าจะรู้ตัวหรือได้รับการวินิจฉัย ก็มักพบว่าไตฝ่อเกือบหมดแล้ว ทำให้ฟื้นคืนดีได้ยาก ได้แต่รักษาแบบประคับประคองไป บางคนก็ว่า “ไตวายร้ายกว่ามะเร็ง” เนื่องจากบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตหรือเสียชีวิต
…..โรคไตเรื้อรังแท้ที่จริงเป็นเครื่องสะท้อนความเสื่อมของร่างกายทั้งระบบ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมของระบบอื่นๆ ก่อนแล้วค่อยลุกลามไปยังไต บวกกับการแบกรับภาระในการกำจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกายซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของไต ต้นเหตุใหญ่ๆ ของโรคไตเรื้อรัง มาจากโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวาน ความดันโลหิต การรับสารพิษหรือสารที่เป็นภาระแก่ร่างกาย เช่น การบริโภคเค็มจัด ปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะที่ลุกลามไปถึงไต สาเหตุเหล่านี้ค่อยๆ บ่อนทำลายการทำงานของไตจนเสื่อมสภาพทีละน้อย จนในที่สุดเข้าสู่ภาวะล้มเหลว ทั้งๆ ที่เป็นอวัยวะที่ธรรมชาติสร้างให้มีขีดความสามารถสูงมาก
…..ปัญหาโรคไตมีความยอกย้อนตรงอวัยวะที่คอยกำจัดภาระของเสียให้ร่างกายคนเรา กลับกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและการดูแล ปรากฏการณ์โรคไตเรื้อรังให้บทเรียนด้านสุขภาพที่สำคัญ เพราะเมื่อถึงขั้นไตล้มเหลวแล้ว การบำบัดใดๆ ก็เป็นการรักษาที่ปลายเหตุ การบรรเทาโรคไตเรื้อรังหรือป้องกันโรคไตจึงต้องย้อนกลับไปควบคุมหรือป้องกันที่ต้นเหตุที่กล่าวมาแล้ว
…..หัวใจของการดูแลไตอยู่ที่การมีความรู้เกี่ยวกับไต ตั้งแต่ หน้าที่ การทำงาน ความเกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆ สาเหตุและสัญญาณของความเสื่อมสภาพ อาการ วิธีการดูแลเชิงป้องกันและบำบัดรักษา แล้วนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหรือให้อยู่ในวิถีชีวิต องค์ความรู้ในการดูแลไตไม่ได้มีอยู่เฉพาะในการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ยังมีการปฏิบัติในการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการใช้สมุนไพรต่างๆ ของชาวบ้าน ซึ่งมีความเข้าใจและการอธิบายเรื่องไตที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้ไม่ได้เป็นความขัดแย้ง ตรงกันข้าม ความรู้สมัยใหม่และงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นความสอดคล้องกันบางอย่างระหว่างสองแนวทางนี้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในแบบประสานพลัง หรือ เสริมจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกัน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาโรคไต

ฝ้ายป่า ยานิ่วหมอเมืองเลย

ฝ้ายป่า ยานิ่วหมอเมืองเลย………..โดย‘พี่ต้อม’

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus cf. vitifolius L.
ชื่อวงศ์ : MALVACEAE
ชื่ออื่ : ครอบจักรวาล Grape-leaved mollow, Tropical fanleaf, Wild okra
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มหรือไม้ล้มลุกหลายปี พบบ้างที่รอเลื้อยหรือเป็นไม้พาดเลื้อย ลำต้นรูปทรงกระบอก เกือบเกลี้ยง ใบเรียงสลับ รูปไข่ถึงรูปคล้ายวงกลม ดอกเดี่ยวหรือดอกช่อแบบช่อกระจะ สีเหลืองมีสีแดงเข้มหรือม่วงที่กลางดอก ผลแห้งแตก มีปีก มีขนสาก เมล็ดรูปไต
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

บัวบกโคก ยาไตหมอสมุนไพรอีสาน

บัวบกโคก ยาไตหมอสมุนไพรอีสาน………..โดย พี่ต้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania pierrei Diels
ชื่อวงศ์ :MENISPERMACEAE
ชื่ออื่ : บัวกือ บัวเครือ บัวบก สบู่เลือด เปล้าเลือดเครือ โกฐหัวบัว
ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรงจากส่วนหัว สูงตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีน้ำยางใส ใบเรียงสลับ รูปคล้ายรูปวงกลม ปลายใบเป็นติ่งหนามสั้น ขอบใบเรียบ โคนใบแบบก้นปิด ดอกแยกเพศ กลีบดอกตัวผู้สีเหลือง กลีบเลี้ยงสีเหลืองอ่อน ผลเป็นแบบมีเมล็ดเดียวแข็งรูปทรงกลมหรือค่อนข้างเป็นรูปไข่กลับ
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

เจ็ดกำลังช้างสาร แก้กษัย ไม่ปวดเมื่อย

เจ็ดกำลังช้างสาร แก้กษัย ไม่ปวดเมื่อย …………โดย ‘พี่ต้อม’


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peristrophe bivalvis (L.) Merr.
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ชื่ออื่ : เก้ากำลังช้างสาร กำลังช้างสารต้น
ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงได้ถึง ๑ เมตร ลำต้นเป็นแบบห้าหรือหกมุม แตกกิ่งก้านมาก เป็นร่องตามยาว ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปไข่แกมรูปหอก ดอกแบบช่อกระจุก ออกที่ปลายยอดหรือซอกใบ กลีบดอกสีชมพู ผลเป็นแบบผลแห้งแตก มีขนสั้นนุ่ม เมล็ดขนาดเล็ก
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

กระดูก…เสาหลักของธาตุดิน อย่าให้หักล้ม

กระดูก…เสาหลักของธาตุดิน อย่าให้หักล้ม
…..เมื่อคนเราเข้าสู่วัยชรา ความเสื่อมของธาตุดินในร่างกายที่จะต้องดูแลและป้องกันก็คือ มวลของกระดูกซึ่งบางลง โรคกระดูกพรุนในผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนเป็นอาการเสื่อมที่เด่นชัดของธาตุดิน เกิดจากการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งทำหน้าที่ดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย และชะลอการสลายของแคลเซียมในเนื้อกระดูก เมื่อฮอร์โมนชนิดนี้พร่องลงไปก็จะทำให้กระดูกบางตัวลงอย่างรวดเร็ว จนเกิดภาวะกระดูกพรุนเนื่องเนื้อหรือมวลกระดูกลดความหนาแน่น จนเปราะบางและแตกหักได้ง่าย โดยเฉพาะในบริเวณข้อมือ สะโพก และสันหลัง ..อ่านต่อ