ไต เรื่องใหญ่ ต่อสุขภาพ(บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)

ไต เรื่องใหญ่ ต่อสุขภาพ (บันทึกของแผ่นดิน ๑๑)


…..โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในแง่จำนวนผู้ป่วย และภาระทางเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศต้องแบกรับทั้งในส่วนของรัฐ ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่ดูแล ปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ ๘ ล้านคน และเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หนึ่งในสาม มีอายุน้อยกว่า ๖๐ ปี เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ๒๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งต้องได้รับการฟอกเลือดหรือล้างไต และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕-๒๐ ต่อปี ซึ่งรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาปีละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนผู้ป่วยที่ล้างไตมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
…..จึงไม่น่าแปลกใจว่า โรคไตกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่คนกลัวหนักกลัวหนา โดยเฉพาะโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายหรือไตวาย จนกล่าวกันว่าเป็น “มหันตภัยเงียบ” หรือ “โรคตายไว” เพราะกว่าจะรู้ตัวหรือได้รับการวินิจฉัย ก็มักพบว่าไตฝ่อเกือบหมดแล้ว ทำให้ฟื้นคืนดีได้ยาก ได้แต่รักษาแบบประคับประคองไป บางคนก็ว่า “ไตวายร้ายกว่ามะเร็ง” เนื่องจากบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากอย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตหรือเสียชีวิต
…..โรคไตเรื้อรังแท้ที่จริงเป็นเครื่องสะท้อนความเสื่อมของร่างกายทั้งระบบ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมของระบบอื่นๆ ก่อนแล้วค่อยลุกลามไปยังไต บวกกับการแบกรับภาระในการกำจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกายซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของไต ต้นเหตุใหญ่ๆ ของโรคไตเรื้อรัง มาจากโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวาน ความดันโลหิต การรับสารพิษหรือสารที่เป็นภาระแก่ร่างกาย เช่น การบริโภคเค็มจัด ปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะที่ลุกลามไปถึงไต สาเหตุเหล่านี้ค่อยๆ บ่อนทำลายการทำงานของไตจนเสื่อมสภาพทีละน้อย จนในที่สุดเข้าสู่ภาวะล้มเหลว ทั้งๆ ที่เป็นอวัยวะที่ธรรมชาติสร้างให้มีขีดความสามารถสูงมาก
…..ปัญหาโรคไตมีความยอกย้อนตรงอวัยวะที่คอยกำจัดภาระของเสียให้ร่างกายคนเรา กลับกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและการดูแล ปรากฏการณ์โรคไตเรื้อรังให้บทเรียนด้านสุขภาพที่สำคัญ เพราะเมื่อถึงขั้นไตล้มเหลวแล้ว การบำบัดใดๆ ก็เป็นการรักษาที่ปลายเหตุ การบรรเทาโรคไตเรื้อรังหรือป้องกันโรคไตจึงต้องย้อนกลับไปควบคุมหรือป้องกันที่ต้นเหตุที่กล่าวมาแล้ว
…..หัวใจของการดูแลไตอยู่ที่การมีความรู้เกี่ยวกับไต ตั้งแต่ หน้าที่ การทำงาน ความเกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆ สาเหตุและสัญญาณของความเสื่อมสภาพ อาการ วิธีการดูแลเชิงป้องกันและบำบัดรักษา แล้วนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหรือให้อยู่ในวิถีชีวิต องค์ความรู้ในการดูแลไตไม่ได้มีอยู่เฉพาะในการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ยังมีการปฏิบัติในการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการใช้สมุนไพรต่างๆ ของชาวบ้าน ซึ่งมีความเข้าใจและการอธิบายเรื่องไตที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้ไม่ได้เป็นความขัดแย้ง ตรงกันข้าม ความรู้สมัยใหม่และงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นความสอดคล้องกันบางอย่างระหว่างสองแนวทางนี้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในแบบประสานพลัง หรือ เสริมจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกัน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาโรคไต

หญ้าคา ผู้รักษาธาตุดิน

หญ้าคา ผู้รักษาธาตุดิน………..โดย พี่ต้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
ชื่อวงศ์ : POACEAE (GRAMINEAE)
ชื่ออื่น : หญ้าหลวง Alang-alang, Blady grass, Cogongrass, Japanese bloodgrass, Kunai grass, Lalang, Thatch grass
ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า ลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นเส้นกลมสีขาวทอดยาว ข้อชัดเจน ผิวเรียบ หรืออาจมีขนอยู่บ้างเล็กน้อย สามารถแตกกิ่งก้านสาขา แผ่และงอกเป็นกอใหม่ๆ ได้มากมายหลายกอ ใบแตกออกมาจากลำต้นที่อยู่ใต้ดิน ใบแบนเรียวยาว ออกดอกเป็นช่อรูปทรงกระบอก ดอกย่อยอยู่ติดกันแน่น เมื่อแก่เป็นขนฟูสีขาว ในหนึ่งต้นสามารถผลิตเมล็ดได้มากถึง ๓,๐๐๐ เมล็ด
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด แยกกอ ..อ่านต่อ

ผักขมหิน ยาไตอายุรเวท

ผักขมหิน ยาไตอายุรเวท………..โดย‘พี่ต้อม’

ชื่อวิทยาศาสตร์ Boerhavia diffusa L.
ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
ชื่ออื่น : ผักเบี้ยหิน ผักปั๋งดิน ผักเมียก ผักขมฟ้า ผักโหมฟ้า ปังแป ผักปังแป นังกู่แซ
ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง ๑ เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านมาก ตั้งตรงหรือทอดเลื้อยขนานไปตามพื้น ลำต้นกลมสีเขียวปนแดง ยอดอ่อนมีขน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ขนาดไม่เท่ากัน รูปไข่แกมขอบขนานหรือรูปใบหอก แผ่นใบค่อนข้างหนา สีเขียว ท้องใบสีนวล ดอกช่อแยกแขนง ลักษณะเป็นช่อกระจุกคล้ายซี่ร่มแยกแขนง ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ผลเป็นผลแห้ง รูปคล้ายกระบอง เป็นสัน ๕ สันตื้นๆ ผิวมีขนจับดูจะเหนียวมือ
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

บานไม่รู้โรยป่า หญ้าแก้นิ่วในไต

บานไม่รู้โรยป่า หญ้าแก้นิ่วในไต………..โดย พี่ต้

ชื่อวิยาศาสตร์ : Gomphrena celosioides Mart.
ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE
ชื่ออื่น : หญ้าหัวหงอก มหากาฬ อาเรงอาเรง (Areng Areng) รุมปุตระเรง (Rumput rakreng) Gomphrena weed, Batchelor’s button, Prostrate globe-amaranth, Prostrate gomphrena, Prostrate globe amaranth, Coastal globe amaranth
ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุกหลายปี ลำต้นมีขนสั้นนุ่ม สูง ๕ – ๒๐ เซนติเมตร ใบ เรียงตรงกันข้าม รูปไข่กลับแกมรูปใบหอก มีขนหยาบแข็ง ดอกช่อแบบช่อเชิงลด ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกสีขาว ผล เป็นกระเปาะไม่แตก รูปทรงรีกลับ เมล็ดรูปเลนส์ ขนาด ๑ มิลลิเมตร
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

บัวบกโคก ยาไตหมอสมุนไพรอีสาน

บัวบกโคก ยาไตหมอสมุนไพรอีสาน………..โดย พี่ต้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania pierrei Diels
ชื่อวงศ์ :MENISPERMACEAE
ชื่ออื่ : บัวกือ บัวเครือ บัวบก สบู่เลือด เปล้าเลือดเครือ โกฐหัวบัว
ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุก ลำต้นตั้งตรงจากส่วนหัว สูงตั้งแต่ ๓๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีน้ำยางใส ใบเรียงสลับ รูปคล้ายรูปวงกลม ปลายใบเป็นติ่งหนามสั้น ขอบใบเรียบ โคนใบแบบก้นปิด ดอกแยกเพศ กลีบดอกตัวผู้สีเหลือง กลีบเลี้ยงสีเหลืองอ่อน ผลเป็นแบบมีเมล็ดเดียวแข็งรูปทรงกลมหรือค่อนข้างเป็นรูปไข่กลับ
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ