เกียงปืน คืนสุขภาพให้ไต

เกียงปืน คืนสุขภาพให้ไต………..โดย ‘พี่ต้อม’

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xantonnea parvifolia (Kuntze) Craib
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ชื่ออื่ : เจียงมืน ครอบจักรวาล แมะด๊ะ (Mekdak)
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่ม ต้นสูงได้ถึง ๔ เมตร ใบเรียงเป็นคู่ตรงกันข้าม ดอกเป็นช่อกระจุก ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง มีกลิ่นหอม ผลเกือบกลม ผลสดสีเขียวกลีบเลี้ยงยังติดอยู่ ผลสุกสีดำ
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

เกล็ดปลา ต้นเบาหวาน ตำนานท้องถิ่น

เกล็ดปลา ต้นเบาหวาน ตำนานท้องถิ่น………..โดย ‘พี่ต้อม’


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aerva lanata (L.) Juss
ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE
ชื่ออื่น : หูปลาข่อ ต้นเบาหวาน แมะยาเงาะ บาตูการัง Mountain knot grass Polpala
ลักษณะทั่วไป : พืชล้มลุก ลำต้นสูง ๑๕ – ๕๐ ซม. แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปบริเวณกว้าง ลำต้นและกิ่งมีขนปกคลุม ใบเรียงสลับ ดอกมีขนาดเล็กมากออกเป็นช่อมีสีขาวแกมเขียว เมล็ดมีรูปร่างเหมือนไต มีสีดำ
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

กุ่มบก พี่น้องยากุ่มน้ำ

กุ่มบก พี่น้องยากุ่มน้ำ………..โดย ‘พี่ต้อม’

ชื่อวิยาศสตร์ : Crateva adansonii DC. Subsp. Trifoliate (Roxb.) Jacob
ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE
ชื่ออื่ : ก่าม ผักกุ่ม ทะงัน
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มยืนต้น สูง ๓-๕ เมตร มีใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อยรูปไข่ ๓ ใบ ดอกเป็นช่อกระจุก กลีบดอกสีขาว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผลมีลักษณะกลม เมื่อสุกจะเป็นสีน้ำตาลแดง
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

กุ่มน้ำ ดีแน่ แก้นิ่ว

กุ่มน้ำ ดีแน่ แก้นิ่ว………..โดย ‘พี่ต้อม’


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva religiosa G. Forst.
ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE
ชื่ออื่น : กุ่ม ผักกุ่ม ก่าม กุ่มน้ำ เตนเลีย
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงสูง ซึ่งบางต้นอาจมีความสูงถึง ๒๐ เมตร มีใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบย่อย ๓ ใบ มีลักษณะเป็นรูปวงรีหรือรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวแล้วจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในภายหลัง มีผลรูปร่างค่อนข้างกลม
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

ก่ายกอม ความหวังฟื้นไต

ก่ายกอม ความหวังฟื้นไต ……….โดย ‘พี่ต้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Ehretia acuminata R. Br.
ชื่อวงศ์ : BORAGINACEAE
ชื่ออื่น : พญาล้างไต ต้นหงสาวดี ต้นข่อยดำข่อยแดง ต้นไชโย Silky ash
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง ๑๐-๑๕ เมตร ใบเมื่อจับจะรู้สึกสากมือ เรียงเวียนรอบลำต้น ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อยถี่ ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลิ่นหอม
การขยายพันธุ์ : ปักชำ ..อ่านต่อ