โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ท้าว แขน แอ่น หยัด
๑๔๏ ท้าว หัตถ์กรีดนิ้วแสล้ม…เล็บสลวย
แขน แม่เรียวระทวย……………ทอดทิ้ง
แอ่น อ่อนฉอ้อนสวย……………สมรูป
หยัด หย่งเหยียดงามพริ้ง……..เพริศพร้อมเพราโฉม ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

กิ้งก่าได้ทอง

๏ หยิ่งเย่อเผยอยักเยื้อง……ยกตน
กิ้งก่าได้ทองกล………………เยี่ยงนั้น
หยิ่งนักจักให้ผล……………..พลันโค่น หักแฮ
เฉกเสพย์ยาพิษสั้น………….สุดสิ้นเสียชนม์ ฯ

______________(พระราชนิพนธ์ ร. ๕)

ปิดการแสดงความเห็น