โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

เข้าป่า ไป จวน ค่ำ
เข้าป่า ดงเดินดัดดั้น…..โดยเดา
ไป ชัฏสัตว์เสือเนา………..ห่อนไร้
จวน พลบคบเพลิงเอา……มีติด ไปนา
ค่ำ มืดพักพุ่มไม้…………..อย่ามื้อหมิ่นเขลา ฯ

 

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

เขียนเสือให้วัวกลัว
๏ เขียนเสือเสือกส่งให้…..วัวกลัว
วัวเพ่งเสือเส้นมัว…………..บ่สดุ้ง
เฉกชนโอ่อวดตัว…………..โตขู่ เขาแฮ
เขาทราบโอ้อวดฟุ้ง………..เฟื่องรู้ฤๅเกรง ฯ

 

 

 

 

[ภาพจากอินเตอร์เน็ต]

ปิดการแสดงความเห็น