เอ้ก อี๊ เอ้ก….

 

 

 

 

 

 

 

 

๏ วอกไป ไก่มาท้าขัน……………เอ้ก อี๊ เอ้ก ประชัน

บอกยาม คามเขต แห่งตน
๏ ไก่แก้ว เจื่อยแจ้ว ลอหลง……มนตร์เสน่ห์ งุนงง
ดุ่มตาม -ฝ่าป่าพฤกษ์พง
๏ พงไพรใส่งามยืนยง…………..นาครก็คง
งดงามวิลัยเรืองราย
๏ ปีไก่ ขนแพร้วพรรณราย…….ไก่ปิ้งแซ่บหลาย
ถวายพระไปทำบุญ
๏ ลูกไก่โดดเข้าไฟฟุน………….กตัญญูรู้คุณ
เกิดเป็นกลุ่มดาวพราวพราย
๏ ไก่ป่า กุก กุก ขุกขัน
ทุกวัน ขันเช้า ขันสาย
ขันถึง เที่ยง,บ่าย แดดชาย
แล้วย้าย เย็นย่ำ ค่ำลง
๏โพล้เพล้ ย่างย้าย เข้าดึก
เย็นลึก น้ำค้าง พร่างสรง
ขันได้ ขันดี มั่นคง
อดทน ซื่อตรง ขันเอย ๚ะ๛

______________‘ระเมียรคำ’

ปิดการแสดงความเห็น