ดาวหางสว่างใน พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. 2556 ที่จะถึงนี้ มีดาวหาง 2 ดวง ที่นักดาราศาสตร์คาดว่าอาจสว่างจนสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดวงแรกในเดือนมีนาคม 2556 อีกดวงหนึ่งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงต้นเดือนมกราคม 2557

แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่บ่งบอกว่าดาวหางทั้งสองจะสว่างจนเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่นักดาราศาสตร์ก็เตือนว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า เช่น เกิดการแตกสลายเป็นสะเก็ดดาวชิ้นเล็ก ๆ หรือมีอัตราการระเหิดของน้ำแข็งน้อยกว่าที่คาดหมาย ซึ่งเหตุการณ์ทำนองนี้เคยเกิดขึ้นกับดาวหางหลายดวงในอดีต จึงมีโอกาสอยู่บ้างที่ดาวหางทั้งสองอาจสว่างน้อยกว่าที่คาดไว้ ..Continue

ภาวะน้ำทะเลขาดออกซิเจน (ฉบับแปลไทย)

ภาวะที่เกิดกับน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งหรืออ่าวโดยเฉพาะปากแม่น้ำที่น้ำจืดไหลสู่ทะเลโดยพัดพาธาตุอาหารมากมาย (เกินไป) ลงสู่ทะเลทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตจำพวกแพลงตอนพืช (Phytoplankton) และสิ่งมีชีวิตเซลเดียวขึ้นมากมายมหาศาล บริโภคออกซิเจนในน้ำจนลดปริมาณลง (Eutrophic) และสุดท้ายเกิดภาวะขาดอากาศอย่างสิ้นเชิง (Hypoxic) ..Continue