รณรงค์ ๔ มอ ปีใหม่ ๒๕๕๕

ข้อมูลเบื้องต้น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่     มีเนื้อที่ ๑,๓๕๕,๓๙๖.๙๖ไร่ มีพื้นที่ ๒,๑๖๘ ตารางกิโลเมตร   เป็น อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่ต่อเนื่องกับผืนป่าเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ นับเป็นผืนป่าอุทยานแห่งชาติ ที่รวมกันแล้วใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่สำหรับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้น มีพื้นที่มากเป็นอันดับ ๓ รองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งที่มีพืชพันธุ์ไม่ ต่ำกว่า ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า ๖๐ ชนิด และนกต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ชนิด ด้วยเหตุนี้ เขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็นหนึ่ง ใน ๑๑ แห่งของโลกที่เป็น “Vavilov Center” คือ เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากร พืช และสัตว์ป่าอันล้ำค่า ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและผลิตสายพันธุกรรมใหม่ๆ ในด้านเกษตรกรรม พื้นที่ป่าส่วนใหญ่ เป็นป่าดิบที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีสภาพป่าดิบเขา ดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ มีป่าทุ่งหญ้าและป่าเต็งรังเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ..อ่านต่อ

ประมวลภาพรำลึกช้าง 54 ตอนที่ 3

กำหนดการงานรำลึกช้าง ๕๔

กำหนดการ
โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์พืชสมุนไพร (รำลึกช้าง๕๔)

“Big Cleaning Day คืนพื้นที่สีเขียวให้เขาใหญ่ ”
วันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
..อ่านต่อ

4NOs-Jun 2011