โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ว่า นอน สอน ง่าย

๒๘๏ ว่า วอนสมรสมัครแท้……..ทำตาม
นอน นั่งเสงี่ยมสงวนงาม………..แง่ไว้
สอน สั่งเพิ่มพยายาม…………….ยลอย่าง นาแม่
ง่าย ยากเย็นเห็นให้………………หากรู้เป็นเอง ฯ

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ทา แป้ง แต่ง ตัว

๒๕๏ ทา องค์ทรงกลิ่นฟุ้ง……..หอมหวน
แป้ง ผัดพักตรผิวนวล………….ผ่องแผ้ว
แต่ง แง่แต่พอควร………………คมพักตร นาแม่
ตัว แต่งผิวสมแล้ว………………ห่อนผู้ติฉิน ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

แม่ หม้าย ร้าย ทาน
๒๔๏ แม่ เอยเคยคู่ร้าง…….แรมโหย
หม้าย หม่นกลบัวโรย……..รสเศร้า
ร้าย รักจักดิ้นโดย………….ดาลเทวษ ไห้แม่
ทาน ฤอำนวยเจ้า………….จักแค้นเคืองใคร ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ทุกข์ ตรอม ผอม ไผ่
๒๓๏ ทุกข์ หนักเพราะรักน้อง…..แหนงหนี
ตรอม จิตต์คิดสมศรี……………..สวาทเจ้า
ผอม รูปซูบอินทรีย์………………ผิวผาก แล้วแม่
ไผ่ โศกดั่งพี่เศร้า…………………สุดแล้วคะนึงโฉม ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

            ร้อน โรค โศก เศร้า
๒๒๏ ร้อน ใดไป่ร้อนเท่า….รักแรง
โรค หนักเพราะรักแสลง…..สลดหน้า
โศก รูปซูบสำแดง…………โดยเสน่ห์ นาแม่
เศร้า เพราะเคร่าใจถ้า……..หวั่นว้าคอยโฉม ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ