คิดถึง ราเมศ โอชา

กระทู้-รา เมศ โอ ชา

๑๏ รา คาชีพหนึ่งนั้น………ครองหาญ กล้าแฮ
เมศ มุ่งสานสะพาน…………ท่าข้าม
โอ อกอาจร้าวราน………….กลั้นกลับ วิเวกเอย
ชา เฉกยาชาห้าม…………..เจ็บนั้นนานไฉน ฯ

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ว่า นอน สอน ง่าย

๒๘๏ ว่า วอนสมรสมัครแท้……..ทำตาม
นอน นั่งเสงี่ยมสงวนงาม………..แง่ไว้
สอน สั่งเพิ่มพยายาม…………….ยลอย่าง นาแม่
ง่าย ยากเย็นเห็นให้………………หากรู้เป็นเอง ฯ

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ทา แป้ง แต่ง ตัว

๒๕๏ ทา องค์ทรงกลิ่นฟุ้ง……..หอมหวน
แป้ง ผัดพักตรผิวนวล………….ผ่องแผ้ว
แต่ง แง่แต่พอควร………………คมพักตร นาแม่
ตัว แต่งผิวสมแล้ว………………ห่อนผู้ติฉิน ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

หยิก เล็บ เจ็บ เนื้อ
๒๐๏ หยิก ย้ำเลือดช้ำฮ่อ……ดูดี อยู่ฤๅ
เล็บ ข่วนคมเสียดสี………….แสบร้อน
เจ็บ ใจไม่ปรานี………………นึกรัก แค้นแม่
เนื้อ พี่เหล็กเอาค้อน………..เคาะให้สาสม ฯ

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ

โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า
หน้า นิ่ว คิ้ว ขอด
๑๙๏ หน้า น้องหมองหม่นเศร้า…..เสียศรี
นิ่ว ขมึงทึงที…………………………ทุกข์ร้อน
คิ้ว ค้อมละม่อมดี……………………ดุจวาด
ขอด ขมวดเนตรค้อน………………ขุ่นแค้นเคืองใคร ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

..อ่านต่อ