ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

คนทีสอ

๏ คนเอ๋ยคนทีสอ
ม่วงลออช่อดอกออกปลายกิ่ง
ก้านเกสรสล้างพร่างพราวพริ้ง
ใบไหวอิงกลีบอ่อนตอนลมมา
เป็นยาร้อนผ่อนไข้แก้ไอหืด
ช่วยเส้นยืดอัมพาตเพียรจัดหา
กระดูกหักเถาดานต้านเหน็บชา
แก้ปวดปร่าประจำเดือนเตือนรู้เอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ว่านแร้งคอคำ

๏ ว่านเอ๋ยว่านแร้งคอดำ
ดอกขาวนำแดงแนมแก้มกลีบผ่อง
เกสรไหวปลายงอดังขอทอง
ชื่อเสียงก้องอยู่ยงคงกระพัน
ต่อมลูกหมากหากโตโอ…แก้ได้
ขับพิษในกายเด็ดเคล็ดสวรรค์
มะเร็งร้ายเนื้องอกบอกใช้กัน
คุณอนันต์แร้งคอคำขอย้ำเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

เจตมูลเพลิงขาว

๏ เจตเอ๋ยเจตมูลเพลิง
ดอกขาวเริงระบำกรำแดดฝน
ใช้ขับเลือดฤทธิ์ร้ายจากกายคน
จักเห็นผลเร็วแน่แค่ข้ามวัน
สร้างธาตุไฟในกายให้แข็งแกร่ง
โรคผอมแห้งกินมากมักแข็งขัน
แก้ปวดเมื่อยสร้างภูมิช่วยคุ้มกัน
ดอกขาวนั้นคุณเด่นเช่นนี้เอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

เจตมูลเพลิงแดง

๏ เจตเอ๋ยเจตมูลเพลิง
ดอกแดงเริงฤทธิ์เดชวิเศษสุด
แก้โรคลมขับเลือดร้ายได้เร็วรุด
หลังคลอดบุตรนำอบประคบดี
แก้ฟกช้ำดำเขียวเอี้ยวกายปวด
กลีบบานอวดห้ากลีบแดงแรงสดสี
เจตมูลเพลิงแดงแรงฤทธี
คุณยานี้ขับเลือดเด็ดเป็นเคล็ดเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

กระชาย

๏ กระเอ๋ยกระชาย
ลมพัดย้ายโยกกอดอกช่อขาว
ชมพูแซมแต้มกลางสะพรั่งพราว
ปลูกทั่วด้าวงามทั่วแดนบนแผ่นดิน
ยาอายุวัฒนะพละเพิ่ม
กำหนัดเติมเสริมกิจจิตถวิล
โรคเหงือกฟันอมกระชายหายดังจินต์
ช่วยเปลี่ยนกลิ่นปากเหม็นเป็นหอมเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ