แมงกับแมลง โดย นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว …

[หมายเหตุ – บุก’ป่า’หนังสือไปอ่านเรื่อง “แมงกับแมลง” ของคุณนิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว แล้วได้ข้อคิดความเห็น ความรู้อันลึกซึ้งอย่างน่าทึ่ง จึงนำมาแบ่งปันภูมิปัญญาให้’รักษ์เขาใหญ่’ได้อ่านกัน]

แมงกั
บแมลง… 
‘โดย’ นิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว 
(ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้ : ๑๑๓-๑๒๑)
news_img_14293_1เอียด
          เรามักถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กว่า  แมงกับแมลงนั้นต่างกัน  แมงมี ๘ ขา ส่วนแมลงมี ๖ ขา หลายคนเชื่อเช่นนั้นโดยไม่เคยสงสัยว่าคนไทยแต่เดิม ได้เคยแบ่งแยกแมงกับแมลงด้วยจำนวนขาของมันจริงหรือไม่ จนแม้คอลัมน์โลกธรรมชาติจากนิตยสาร สารคดี ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๕๙ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ้งเป็นข้อเขียนของคุณเกรียงไกร  สุวรรณภักดิ์  ก็ได้พยายามอธิบายว่า ควรจะเรียก“แมลง”หรือ“แมง”ดี  ด้วยการเปรียบเทียบกับตำราฝรั่ง  และหลังจากที่คุณเกรียงไกรได้ให้ความรู้จัดจำแนกสัตว์เหล่านี้ทางชีววิทยาไว้อย่างละเอียดแล้ว  คุณเกรียงไกรก็ได้ให้ข้อสรุปไว้ในท้ายบทความว่า “การที่พวกสัตว์ในไฟลัมย่อยยูริเรเมีย(มี ๖ ขา) เป็นตัวแทนของแมลง  และสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมย่อยเชลลิซีเรตา(มี ๘ ขา) เป็นตัวแทนของสัตว์ในกลุ่มแมง  อาจเพราะสัตว์ในสองกลุ่มนี้มีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนไทยก็ว่าได้  ก็เลยพูดถึงแต่ “แมลง”และ“แมง” เท่านั้น
..อ่านต่อ

เขาใหญ่ในความจริง (ช.ช้างชักใย -๕๑)

เขาใหญ่ในความจริง(ช.ช้างชักใย -๕๑)…โดย ‘ใครฅนนั้น’

ณ เขาใหญ่
This is my first time here. It was surprising that I can forget something for a while. I’ve got new friend & relationship. I hope to be here again with them again.
See you “เขาใหญ่”
Mor  18Dec.

 

..อ่านต่อ

ช้างน้าว จ้าวยาของเด็กน้อย

ช้างน้าว จ้าวยาของเด็กน้อย…โดย ‘พี่ต้อม’

ชื่อวิทยาศาสตร์
Ochna integerrrima
(Lour.) Merr.
ชื่อวงศ์  OCHNACEAE
ชื่ออื่นๆ  ตาลเหลือง แง่น ช้างน้าว ช้างโหม ช้างโร้ม ขมิ้นพระตัน กำลังช้างสาร หญ้าวัวแลก แคะลอย
ลักษณะทั่วไป  ไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก สูงได้ถึง ๑๐ เมตร เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอ่อน มีรอยแตกลึก ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียนรอบ ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลือง
การขยายพันธุ์ ใช้เมล็ด
..อ่านต่อ