ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

คนทีสอ

๏ คนเอ๋ยคนทีสอ
ม่วงลออช่อดอกออกปลายกิ่ง
ก้านเกสรสล้างพร่างพราวพริ้ง
ใบไหวอิงกลีบอ่อนตอนลมมา
เป็นยาร้อนผ่อนไข้แก้ไอหืด
ช่วยเส้นยืดอัมพาตเพียรจัดหา
กระดูกหักเถาดานต้านเหน็บชา
แก้ปวดปร่าประจำเดือนเตือนรู้เอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ว่านแร้งคอคำ

๏ ว่านเอ๋ยว่านแร้งคอดำ
ดอกขาวนำแดงแนมแก้มกลีบผ่อง
เกสรไหวปลายงอดังขอทอง
ชื่อเสียงก้องอยู่ยงคงกระพัน
ต่อมลูกหมากหากโตโอ…แก้ได้
ขับพิษในกายเด็ดเคล็ดสวรรค์
มะเร็งร้ายเนื้องอกบอกใช้กัน
คุณอนันต์แร้งคอคำขอย้ำเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

เจตมูลเพลิงขาว

๏ เจตเอ๋ยเจตมูลเพลิง
ดอกขาวเริงระบำกรำแดดฝน
ใช้ขับเลือดฤทธิ์ร้ายจากกายคน
จักเห็นผลเร็วแน่แค่ข้ามวัน
สร้างธาตุไฟในกายให้แข็งแกร่ง
โรคผอมแห้งกินมากมักแข็งขัน
แก้ปวดเมื่อยสร้างภูมิช่วยคุ้มกัน
ดอกขาวนั้นคุณเด่นเช่นนี้เอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

เจตมูลเพลิงแดง

๏ เจตเอ๋ยเจตมูลเพลิง
ดอกแดงเริงฤทธิ์เดชวิเศษสุด
แก้โรคลมขับเลือดร้ายได้เร็วรุด
หลังคลอดบุตรนำอบประคบดี
แก้ฟกช้ำดำเขียวเอี้ยวกายปวด
กลีบบานอวดห้ากลีบแดงแรงสดสี
เจตมูลเพลิงแดงแรงฤทธี
คุณยานี้ขับเลือดเด็ดเป็นเคล็ดเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

กระเจี๊ยบแดง

๏ กระเอ๋ยกระเจี๊ยบแดง
บานรับแสงอรุณอุ่นอ่อนฉาย
ขอบใบหยักยักยึกเว้าลึกลาย
กลีบเลี้ยงคล้ายองครักษ์พิทักษ์ใคร
เก็บกลีบเลี้ยงเพียงต้มน้ำนำลิ้มลอง
กันสมองเสื่อมเด็ดเคล็ดบอกได้
ลดความดันโลหิตเยี่ยมเตรียมปรุงใช้
คุณยิ่งใหญ่กระเจี๊ยบแดงแจ้งใจเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ