โกฐน้ำเต้า ยาไตสัญชาติจีน

โกฐน้ำเต้า ยาไตสัญชาติจีน ………..โดย ‘พี่ต้อม’

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rheum palmatum L.
ชื่อวงศ์ : POLYGONACEAE
ชื่อื่น : โกฐน้ำเต้า ตั้วอึ้ง ต้าหวาง เยี่ยต้าหวาง จี๋จ่าวต้าหวาง Turkish rhubarb
ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุกขนาดใหญ่ สูง ๑๕-๒ เมตร เหง้าและรากอ้วนสั้น ลำต้นกลวง เป็นร่องตามยาว ใบขนาดใหญ่คล้ายองุ่น เรียงสลับ ขอบจักเว้าลึก ดอกช่อแบบแยกแขนง ขนาดใหญ่ มีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ดอกย่อยขนาดเล็ก สีแดงแกมม่วง พบน้อยมากที่เป็นสีขาวแกมเหลือง ผลสดรูปทรงรีแกมขอบขนาน มีปีกขนาดเล็ก เมล็ดทรงรูปไข่กว้าง สีน้ำตาลเข้ม
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

กุ่มบก พี่น้องยากุ่มน้ำ

กุ่มบก พี่น้องยากุ่มน้ำ………..โดย ‘พี่ต้อม’

ชื่อวิยาศสตร์ : Crateva adansonii DC. Subsp. Trifoliate (Roxb.) Jacob
ชื่อวงศ์ : CAPPARACEAE
ชื่ออื่ : ก่าม ผักกุ่ม ทะงัน
ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มยืนต้น สูง ๓-๕ เมตร มีใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อยรูปไข่ ๓ ใบ ดอกเป็นช่อกระจุก กลีบดอกสีขาว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ผลมีลักษณะกลม เมื่อสุกจะเป็นสีน้ำตาลแดง
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ

น้ำ…ธาตุสำคัญ คอยหมั่นเติม

น้ำ…ธาตุสำคัญ คอยหมั่นเติม
   ..คนเราถ้าขาดอาหารยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณเดือนครึ่ง แต่ขาดน้ำได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ ร่างกายมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ ยิ่งมีอายุสูงขึ้นปริมาณน้ำจะลดลง คืออยู่ระหว่างร้อยละ ๕๕ – ๕๗ น้ำทำหน้าที่ช่วยให้ทุกกลไกของร่างกายสามารถทำงานได้ โดยนำเม็ดเลือด สารอาหาร ฮอร์โมนไปสู่เซลล์ต่างๆ นำของเสียออกไปทิ้ง ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย หล่อลื่นเยื่อบุต่างๆ ..อ่านต่อ

รับมือความเสื่อมชรา

รับมือความเสื่อมชรา ดูแลวาตะ


ธรรมชาติแห่งวัย ธาตุใดเป็นเจ้าเรือน
.ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ร่างกายมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัย ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ช่วงวัย ในแต่ละวัยจะมีบทบาทเด่นของกลไกตัวใดตัวหนึ่งในตรีโทษ อันได้แก่ วาตะ ปิตะ เสมหะ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่มาประกอบกันเป็นร่างกายของคนเรา ปฐมวัย คือ อายุอยู่ระหว่าง ๐-๑๖ ปี เป็นวัยที่มีเสมหะเป็นเจ้าเรือน เป็นวัยที่ต้องการการเจริญเติบโต มี ..อ่านต่อ

บันทึกของแผ่นดิน ๘ (หัวเข่าคลอน)

หัวเข่าคลอน ลาก่อนเข่าเสื่อม …………..โดยพี่ต้อ


ชื่อวิทยาศาสตร์ Marsdenia tenacissima.[Roxb.] Moon.
ชื่อวงศ์ ASCLEPIDACEAE
ชื่ออื่นๆ ไทสงค์ขาว เถาวัลย์ไทสงขาว เถาวัลย์ขจร ประสงค์ขาว ยาแก้หมูป่อย
ชื่อพื้นบ้าน ยาแก้หมูป่อย เป็นชื่อเรียกทางภาคเหนือ ภาคอีสานเรียก หัวเข่าคลอน
ลักษณะทั่วไป ไม้เถาเลื้อยพัน มียางสีขาว มีขนนุ่มหนา ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปหัวใจ ดอกช่อแบบซี่ร่ม กลีบดอกมีกลิ่นหอมเมื่อบาน ดอกเป็นช่อสั้นๆ ห้อยเป็นกระจุกคล้ายพวงอุบะตามโคนก้านใบ ช่อผลเป็นฝักคู่ ผลย่อยแตกแนวเดียว รูปไข่แกมกระสวย เมล็ดมีพู่ขนที่ปลายด้านหนึ่ง
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ..อ่านต่อ