ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

เพชรสังฆาต

๏ เพชรเอ๋ยเพชรสังฆาต
ดอกแดงชาดใครชมภิรมย์หรือ
คล้ายปมปุ่มสุมต่อเรียกช่อฤๅ
ยินขานชื่อชวนขยาดน่าขลาดกลัว
กระดูกแตกขาหักรักษาได้
บำรุงให้กระดูกแกร่งมิแฝงชั่ว
แก้ริดสีดวงทวารพ้นพันพัว
แม้ชื่อยั่วให้ขยาดชัดคุณเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

..อ่านต่อ

ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

คู

๏ ดอกเอ๋ยดอกคูน
มงคลพูนราชพฤกษ์ศรีพฤกษา
ดอกไม้งามประจำชาติฉัตรนครา
มงคลกล้าปลูกกันถ้วนขวานทอง
ใช้บำรุงร่างกายพิษไข้สร่าง
คุณช่วยล้างลำไส้ไม่เป็นสอง
ปลูกต้นคูนคูณทวีสิ่งที่ปอง
ดอกไม้ของชาติไทยจำไว้เอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

..อ่านต่อ

ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ลู่

๏ ดอกเอ๋ยดอกขลู่
ม่วงอ่อนชูกลุ่มเส้นเป็นฝอยฝอย
ขอบใบยื่นดื่นเด่นเห็นพร่างพร้อย
คุณไม่น้อยนะขลู่อยู่แดนดง
แก้ปวดข้อขับฉิวนิ่วในไต
แถมแก้ได้ริดสีดวงล่วงประสงค์
ลดกลิ่นกายให้กลิ่นอับระงับลง
ปากเหม็นชงดื่มไว้หายเหม็นเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย
กุ่มบก

๏ กุ่มเอ๋ยกุ่มบก
ภมรฉกน้ำหวานสราญรื่น
ปลายใบมนผลกลมต้านลมยืน
น้ำค้างชื้นปลอบขวัญบางวันวาร
เปลือกต้มน้ำนำมาดื่มลืมเมื่อยล้า
ใบคุณยาอย่างน้อยย่อยอาหาร
เป็นยาร้อนบำรุงเลือดแต่โบราณ
คุมน้ำตาลเบาหวานลดต้มซดเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

..อ่านต่อ

ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย-ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

รั่

๏ ดอกเอ๋ยดอกฝรั่ง
ดอกบานตั้งแมลงตอมพร้อมลงเกาะ
ดอกสีขาวเคล้าเกสรอ้อนออเซาะ
เล่ห์ลวงเหมาะเพาะพันธุ์นั้นแนบเนียน
ใบห้ามเลือดสมานแผลแก้ท้องร่วง
บำรุงปวงซี่ฟันไม่พลันเปลี่ยน
ดับกลิ่นตัวดีจังใช่นั่งเทียน
รู้บทเรียนจากฝรั่งข้างรั้ว ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’

..อ่านต่อ