ไร้สาระ สาไร้ระ ระสาไร้

549183_169629589833342_1414370191_nตั๊กแตนใบไม้I don’t want realism. I want magic. I don’t tell truth, I tell what ought to be truth.
          –TENNESSEE WILLIAM  (A Streetcar Named Desire)

             เปนคำสั่งสอนซั่นๆ ขันๆ
๏ เรื่องนี้คนเล่าฤๅกันมานักแล้ว, มีเจ้าอังกฤษคนหนึ่งที่ได้ถือตัวว่ามีแรงมาก
 แลมวยคล่อง. วันหนึ่ง เจ้าอังกฤษไปกิน ..อ่านต่อ