ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

มะขามป้อม

๏ มะเอ๋ยมะขามป้อม
ดอกพรั่งพร้อมเบ่งบานตระการกิ่ง
เชิดช่อช้อยชมฟ้าอวดหล้าพริ้ง
ผลกลมกลิ้งราวลูกแก้วอย่แวววาว
ยาอายุวัฒนะประจำบ้าน
เสริมภูมิต้านทานเด็ดใช่เท็จกล่าว
ยาแก้ไอเจ็บคอหนอห้าดาว
ส่วนสาวสาวสิวฝ้าร้างราเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

มังคุ

๏ ดอกเอ๋ยดอกมังคุด
มิผ่องผุดพริ้งพรายเหมือนไม้อื่น
เหลืองจำแลงแฝงชมพูดูกินกลืน
เกสรยื่นยั่วแมลงลมแกว่งไกว
ผลโอชาราชินีศรีไม้สวน
แผลทั้งมวลท้องเสียรักษาได้
โรคผิวหนังผดผื่นขมขื่นไย
ฆ่าเชื้อได้ใช้รักษาเป็นยาเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

มะขามแขก

๏ มะเอ๋ยมะขามแขก
ช่อเหลืองแจกแสงแจ่มแต้มฟ้าสาย
โดดเด่นคุณคูณค่ายาระบาย
ยาจีนขายแขกชมนิยมปรุง
เก็บใบอ่อนก่อนดอกมีสี่ห้ากรัม
ชงกับน้ำร้อนมากไม่ยากยุ่ง
สิบนาทีดื่มตอนก่อนมุดมุ้ง
ใครมั่นมุ่งถ่ายดีสูตรนี้เอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

มิ้ชั

๏ ขมิ้นเอ๋ยขมิ้นชัน
กลีบดอกชั้นเรียงเรียวเขียวบนขาว
สมองเสื่อมใช้ต้านขั้นติดดาว
รักษาคราวโรคกระเพาะก็เหมาะดี
แผลทุกแผลแม้นอกในใช้รักษา
ท้องอืดมาช่วยแก้โรคแพ้หนี
ยาอายุวัฒนะอายุทวี
นวลนารีผิวปลั่งเปล่งเร่งทาเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย–ร้อยบุปผา ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ระเพ็

๏ บอเอ๋ยบอระเพ็ด
รสชวนเข็ดขยาดชาติพืชขม
โบราณใช้ทาถันวันหย่านม
รสเด็กตรมไม่แตะแวะดื่มกิน
ดอกเหลืองหม่นปนเขียวเถาเกี่ยวเกาะ
แก้ไข้เหมาะร้อนในก็หายสิ้น
ต้มน้ำดื่มของเด็ดเคล็ดชีวิน
เสียงยลยินว่าอายุอยู่ยืนเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ’ ..อ่านต่อ