ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

องดึ

๏ ดอกเอ๋ยดองดึง
ดอกเหลืองซึ่งโคนแข่งด้วยแดงเด่น
ขอบกลีบหยิกคมยักนักซ่อนเร้น
เกสรเผ่นอยู่ล่างช่างตบตา
คุณรักษามีอยู่ต้องรู้ใช้
เพราะพลาดไปเป็นพิษฤทธิ์ร้ายฆ่า
แก้โรคเก๊าต์ปวดข้อสุดทรมา
ยังเป็นยาเบื่อสุนัขพิษมากเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

คำไทย

๏ คำเอ๋ยคำไทย
คำแสดใช้เรียกบ้างบางถิ่นฐาน
ดอกชมพูพู่เกสรฟ้อนวันวาร
แก้มกลีบหวานปานแฉล้มแก้มพธู
ยาบำรุงร่างกายในชั้นเด็ด
เปลือกเมล็ดย้อมผ้าอาภรณ์หรู
เรียกคำแงะหมากมองท้องถิ่นรู้
เรียกส้มปูอยู่สุรินทร์คำถิ่นเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

งิ้ว

๏ ดอกเอ๋ยดอกงิ้ว
เห็นใจหวิวหากรักไม่ปักแหล่ง
ดอกเหลืองจางบ้างมีดอกสีแดง
นัยที่แฝงคือหนามยื่นตำใจ
คนโบราณใช้เสริมเติมกำหนัด
เลือดลมชัดฉีดแรงไม่แฝงไข้
หญิงกันนมหย่อนยานรู้การใช้
ชะลอวัยได้เยี่ยมเปี่ยมคุณเอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ชุมเห็ดไทย

๏ ชุมเอ๋ยชุมเห็ดไทย
ดอกไสวเหลืองบานซอกก้านกิ่ง
กลีบทุกดอกออกห้าน่ารักจริง
คุณยายิ่งเยี่ยมยอดตลอดมา
อายุยืนหลับง่ายและถ่ายคล่อง
น้ำเหลืองเสียคือช่องช่วยรักษา
กินเป็นผักจักแข็งแรงแกร่งกายา
ช่วยเพิ่มอายุขัยจำไว้เอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

ดอกสร้อย ร้อยคุณค่าสมุนไพรไทย

คนทีสอ

๏ คนเอ๋ยคนทีสอ
ม่วงลออช่อดอกออกปลายกิ่ง
ก้านเกสรสล้างพร่างพราวพริ้ง
ใบไหวอิงกลีบอ่อนตอนลมมา
เป็นยาร้อนผ่อนไข้แก้ไอหืด
ช่วยเส้นยืดอัมพาตเพียรจัดหา
กระดูกหักเถาดานต้านเหน็บชา
แก้ปวดปร่าประจำเดือนเตือนรู้เอย ๚ ๛

____________‘สัจภูมิ ละออ..อ่านต่อ