ทดสอบหัวข้อใหม่ ของเวป

หัวข้อใหม่เวปรักษ์เขาใหญ่ …. “ไร้สาระ”
ภายใต้แนวคิด “ถ้าไม่ไร้สาระแล้ว จะมีสาระได้อย่างไร” 

ปิดการแสดงความเห็น