…บางบทจากช้าง’๕๓ เขาใหญ่หัวใจของเรา

๏ มีลำธารที่สดใสสะอาดตา         อยู่ในป่ากลางดงพงภูผา
มีป่าไม้สดใสมีธารา                     มีดวงตาดวงใจได้มองดู
เรามาอยู่ในไพรพนากว้าง            ต้นไม้สร้างลำธารที่สวยหรู
มีต้นไม้มีปลาว่ายกันกรู                รวมฝูงอยู่รวมกันตลอดมา
มีน้องเล็กมีพี่ใหญ่มีคุณครู            เรามองดูในลำธารตรงเบื้องหน้า
ทุกคนดูสนใจในพนา                   เบิกบานตามีสุขทุกคนเอย  ฯะ๛
น้องฟ้า คำคูณ ฯ กลุ่มชะองอึม

ปิดการแสดงความเห็น