โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

งาม งาม งาม งาม
๒๙๏ งาม คมสมลักษณล้วน….งามขำ
งาม เสงี่ยมเทียมอัม-……………เรศแสร้ง
งาม สรรค์เสกผจงนำ……………นุชแม่ มาฤๅ
งาม ฤงามบุญแกล้ง……………..แต่งเจ้างามเอง ฯ

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

๏ ตำน้ำพริกขยิกขยี้….ฝีมือ
พริกป่นคนคิดถือ……..ครกได้
ละลายลงทะเลฤๅ…….รสจัก เผ็ดนา
ดั่งคนใจกว้างให้………ทรัพย์น้อยละลายสูญ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น