โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ว่า นอน สอน ง่าย

๒๘๏ ว่า วอนสมรสมัครแท้……..ทำตาม
นอน นั่งเสงี่ยมสงวนงาม………..แง่ไว้
สอน สั่งเพิ่มพยายาม…………….ยลอย่าง นาแม่
ง่าย ยากเย็นเห็นให้………………หากรู้เป็นเอง ฯ

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิตเก่า
ตาบอดสอดตาเห็น
๏ ตาบอดสอดเรื่องรู้………ราวกะเห็น
หาแต่เรื่องเคืองเข็ญ……..ขอดพร้อง
บาปบอดวิบากเป็น………..บาปปาก อีกนา
ยังบ่เจียมตาต้อง…………..สอดรู้เอาอะไร ฯ

 

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น