โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

อด เอา เบา สู้
๒๗๏ อด ใจเพราะรักเจ้า…..จำเป็น
เอา แต่ชอบให้เห็น………….ห่อนแจ้ง
เบา เบาอย่าอื้อเอ็น………….ดูพี่ เทอญแม่
สู้ รักฤๅมาแกล้ง……………..กลับให้ช้ำทรวง ฯ

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

ตักน้ำรดหัวสาก
๏ ตักน้ำรดสากสิ้น………..หลายถัง
สากบ่ซึมซาบขัง………….ทึกไว้
เฉกบุตรบ่ใฝ่ฟัง…………..โอวาท
สอนเท่าสอนฤๅได้………..ดุจข้อคำสอน ฯ

 

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น