โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ลิ้น ลม คม สัน
๒๖๏ ลิ้น หวานปานรสอ้อย……โอชา
ลม ล่อล้วนมายา…………………แยบเยื้อง
คม รูปคมวาจา…………………..จักยิ่ง แล้วแฮ
สัน ทัดแก้ไขเปลื้อง…………….ปลดสิ้นราคี ฯ

 

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

ชักใบให้เรือเสีย
๏ ชู้เขาจะกอดเข้า………..พัลวัน
มาสอดกางขวางกัน………กีดหน้า
ทานท่านจะไปปัน…………กลับชัก เชือนแช
ชนชาติตระหนี่บ้า………….ชักให้เรือเสีย ฯ

 

 

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น