…บางบทจากช.ช้างชักใย๕๑

เขาใหญ่ในความจริง(ช.ช้างชักใย -๕๑)
      ๏ แรกได้พบสบเห็นศิขรินทร์�
เขมบดินทร์ถิ่นแคว้นแดนพฤกษา
ฝูงสัตว์ได้อาศัยในพนา              �
ทั่วผืนป่าล้วนอุดมสมบูรณ์ธรรม
ทางแรกเข้าเจอลิงค่างบ่างชะนี   �
ธรณีมีเส้นทางช่างคมขำ
ที่พักพิงตราตรึงในความทรงจำ   �
ควรน้อมนำทำตามอย่างทางสุขใจ
วิทยากรสอนคนให้รู้คิด               �
พาดวงจิตติดทางธรรมนำสดใส
มีเมตตากรุณาต่อพนาไพร          �
สัตว์น้อยใหญ่จึงอยู่เย็นเช่นทุกวัน
ได้เข้าร่วมสั่งสมอุดมการณ์         �
นำดวงมาลย์รำลึกช้างอย่างโศกศัลย์
อนุชนรุ่นก่อนได้สอนกัน             �
ให้เรานั้นมีสำนึกตรึกตรองครวญ
ความรู้สึกสัมพันธ์ฉันผองเพื่อน   �
มิลืมเลือนเตือนให้คิดพินิจหวน
แม้วันคืนผ่านไปได้ทบทวน         �
ให้นึกควรชวนคิดถึงซึ่งวันวาน ฯะ๛
        ศิลปินรากหญ้า-แม็กซ์(หัวใจเปื้อนฝุ่น)
โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
(บึงไผ่)

ปิดการแสดงความเห็น