โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ทา แป้ง แต่ง ตัว

๒๕๏ ทา องค์ทรงกลิ่นฟุ้ง……..หอมหวน
แป้ง ผัดพักตรผิวนวล………….ผ่องแผ้ว
แต่ง แง่แต่พอควร………………คมพักตร นาแม่
ตัว แต่งผิวสมแล้ว………………ห่อนผู้ติฉิน ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

 

จุดไต้ตำตอ

๏ ชูไต้เดาะดุ่มเต้า……โดนตอ
เจียนเข่าแข้งขาคอ…..หักข้น
คนพร่ำพูดสอพลอ……แพลงสดุด
เจอพูดจนโดนต้น…….ไป่รู้สึกตน ฯ

 

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น