โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

แม่ หม้าย ร้าย ทาน
๒๔๏ แม่ เอยเคยคู่ร้าง…….แรมโหย
หม้าย หม่นกลบัวโรย……..รสเศร้า
ร้าย รักจักดิ้นโดย………….ดาลเทวษ ไห้แม่
ทาน ฤอำนวยเจ้า………….จักแค้นเคืองใคร ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต
จระเข้ขวางคลอง
๏ จระเข้ตัวใหญ่ขึ้น………..ขวางคลอง
แผลงฤทธิคะนอง………….หนักแล้ว
คงมอดเพราะมือของ……..คนมุ่ง ผลาญแฮ
ขวางที่ท่านกลั่นแกล้ว……บ่แคล้วฉิบหาย ฯ

.

 

ปิดการแสดงความเห็น