โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

            ร้อน โรค โศก เศร้า
๒๒๏ ร้อน ใดไป่ร้อนเท่า….รักแรง
โรค หนักเพราะรักแสลง…..สลดหน้า
โศก รูปซูบสำแดง…………โดยเสน่ห์ นาแม่
เศร้า เพราะเคร่าใจถ้า……..หวั่นว้าคอยโฉม ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

งัวสันหลังขาด
๏ คิดวัวหลังขาดเหน้า…..นานแผล
หวาดสกุณกาแก………….แกะคุ้ย
เดินใดระวังแล…………….เหลือบลอบ ลี้นา
เฉกชาติคนร้ายบุ้ย……….บอกร้ายในตัว ฯ

 

 

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น