โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

รุ่น สาว คราว กัน
๒๑๏ รุ่น รูปโฉมแช่มช้อย…ชายงาม
สาว สิบสี่ปีทราม……………เสน่ห์น้อง
คราว เดียวเมื่อเดินตาม…..ควรคู่ แล้วแม่
กัน ที่คำคนร้อง……………..เรียกเย้ยไยไพ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

             งัวแก่กินหญ้าอ่อน
๏ โคเฒ่าเขาหักเหี้ยน….หายคม
พานพบหญ้าอ่อนงม……ง่านเคี้ยว
ชายแก่พบสาวสม………สบจิตต์ เขานา
ฟูมแฟะรสมันเขี้ยว……..ใฝ่ฝั้นเหลือเฟือ ฯ

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น