โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

หยิก เล็บ เจ็บ เนื้อ
๒๐๏ หยิก ย้ำเลือดช้ำฮ่อ……ดูดี อยู่ฤๅ
เล็บ ข่วนคมเสียดสี………….แสบร้อน
เจ็บ ใจไม่ปรานี………………นึกรัก แค้นแม่
เนื้อ พี่เหล็กเอาค้อน………..เคาะให้สาสม ฯ

 

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

 

ฆ่าควายเสียดายพริก
๏ ฆ่ากระบือแล้วคิด………เสียดาย
ซึ่งพริกขิงทั้งหลาย………หลากแท้
หวนจิตต์คิดกลับกลาย….เป็นอื่น
คนจักติเตียนแส้………….ชั่วสิ้นศูนย์ชนม์ ฯ

 

 

ปิดการแสดงความเห็น