โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

             นอน วัน ฝัน เห็น
๑๘๏ นอน เดียวเปลี่ยวคู่ร้าง….แรมเชย
วัน คะนึงถึงน้องเลย……………หลับแล้ว
ฝัน ว่านุชเคียงเขนย……………ขนาบแนบ ทรวงนา
เห็น มะเมอคว้าแก้ว……………พี่ลี้ลับหาย ฯ

 

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต
             โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ
๏ การโค่นกล้วยอย่าไว้……หน่อแนม
มักจะเลือกแทรกแซม……..สืบเหง้า
โค่นพาลพวกโกงแกม…….กุดโคตร มันแฮ
จึ่งจักศูนย์เสื่อมเค้า……….เงื่อนเสี้ยนศัตรู ฯ

 

ปิดการแสดงความเห็น