โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

 หอม หวน ยวน ใจ
๑๗๏ หอม กลิ่นรื่นรสเร้า…..รวยมา
หวน ว่าแก้วกัลยา………….นึกยิ้ม
ยวน ยั่วซาบนาสา………….เสียวสวาท
ใจ พี่หวั่นปานปิ้ม…………..คลั่งไคล้ใหลหลง ฯ

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต
คบคนจรนอนหมอนหมิ่น
๏ คนจรผ่อนคบให้…………ความสุข
เขาจักกอบโกยทุกข์………ทุ่มให้
อย่าควรคิดหาความสนุก….เนาร่วม เรือนนา
เร่งประหยัดระมัดได้………..ดั่งนี้เป็นคุณ ฯ
๏ คนนอนหมอนหมิ่นโอ้…..อาดูร
จักพลาดจักแพลงพูน……..ทุกข์ให้
คิดการแต่หมิ่นมูล………….มักพลาด
ควรคิดสุขุมได้………………มั่นไม้มือดี ฯ

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น