โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

รูป งาม ทราม ชม
๑๕๏ รูป ร่างอย่างภาพแม้น….เหมือนเขียน
งาม พักตรพ่างเสมอเจียน……วาดไว้
ทราม สวาทมาดเพียร………..พานสบ สมแม่
ชม ชื่นโฉมดั่งได้………………ดอกฟ้ามาเชย ฯ

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
๏ คนรักท่านเทียบเพี้ยง…….ผืนหนัง
คนเกลียดฤๅคนชัง…………..ท่านชี้
โตเท่าแผ่นเสื่อยัง……………ว่าย่อม ไปนา
คำปราชญ์ท่านกล่าวนี้……….แน่แท้ธรรมดา ฯ

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น