โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

ปาก หวาน ขาน เพราะ
๑๓๏ ปาก น้องต้องลักษณเยื้อน….เจรจา
หวาน ฉ่ำน้ำตาลทา………………….ห่อนเถ้า
ขาน รักเรียกสมรมา………………….เมียงม่าย
เพราะ เสนาะเสียงเจ้า………………แจ่มแจ้วจับใจ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

เข้าเมืองอย่าเสียขุน
๏ อย่าคิดโหดโดดดื้อ……ถือบุญ
เห็นท่าทางมีคุณ………….คิดให้
มาเมืองอย่าเสียขุน………นาหมื่น พันพ่อ
ของนอบน้อมถวายไว้…..ท่านได้ดูดี ฯ

 

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น