โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

หัว ใจ ไม้ ตรี

๑๒๏ หัว เหิ่มเริ่มรักเจ้า……จำถนอม
ใจ พี่อุตส่าห์ออม………….อดสู้
ไม้ หอมห่อนเท่าหอม……นวลสวาท โฉมแม่
ตรี เนตรเล็งหากรู้…………จิตต์เจ้าใจเรียม ฯ

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต

เข้าป่าอย่าเสียเหมือง
๏ คนดีควรยิ้มอย่า………คิดเคือง
ไปป่าอย่าเสียเหมือง…….มาบน้ำ
ยามอยากอาบกินเนือง….นิจนั่ง สบายแฮ
เฉกชอบชนดีล้ำ…………เลิสข้างขาดแคลน ฯ

ปิดการแสดงความเห็น