โคลงกระทู้ของเก่า…โคลงสุภาษิต

โคลงกระทู้ของเก่า

 เกี้ยว พา รา ศรี
เกี้ยว นางพลางหยอกเย้า…..ยียวน
พา นุชมาพอจวน………………..จักแจ้ง
รา รอรักหันหวน………………….เหินสวาท ไยแม่
ศรี สะอาดโฉมไฉนแกล้ง………กลับถ้อยคืนคำ ฯ

 

 

 

 

 

 

โคลงสุภาษิต
ขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็น
๏ คูถก้อนใหญ่อย่าให้……..เด็กเห็น
มันไม่ปิดปากเป็น……………เปิดแส้
การลับสิ่ใดเหม็น…………….เหมือนกลิ่น คูถนา
ควรปกปิดมิดแม้……………..แพร่อื้ออึงอาย ฯ

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น