โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า

                 ข่าวช้าง อย่าดู ข่าวหมู อย่าแล่น
ข่าวช้าง ปางเหตุให้………เกิดโทษ
อย่าดู จู่ลิงโลด………………..เล่นด้วย
ข่าวหมู สู่สองโสตร………….ทราบเงื่อน
อย่าแล่น หลงมักม้วย……….เพราะร้ายภายหลัง ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

(โคลงวชิรญาณ)
๏ โกรธสุนัขดำร่ำแผ้น……….สุนัขแดง
ถือว่านายหลงแถลง…………โทษข้า
ข้าคนที่รักแรง…………………ทำผิด ลงฤๅ
โกรธไม่โทษเปลี่ยนถ้า……..เฆี่ยนข้าบผิดแทน ฯ

 

ปิดการแสดงความเห็น