โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า

               เกี่ยว แฝก มุง ป่า
เกี่ยว คามาถักร้อย…… ทำตับ
แฝก จักประเมินนับ……..โกฏิล้าน
มุง อยู่สักกี่กัป………….. จะทั่ว ถึงแฮ
ป่า ใช่เรือนโรงร้าน……..ใหญ่กว้างเหลือเกิน ฯ(โคลงสุภาษิต)

 

 

 

 

 

 

 

               แกว่ง เท้า หา เสี้ยน
แกว่ง ดาบทำท่าท้า…….หาความ
เท้า เตะถูกถ้วยชาม……..แตกสิ้น
หา เหตุคู่สงคราม………..คราวเคราะห์ ร้ายแฮ
เสี้ยน เสียบเนื้อนอนดิ้น…ป่วยด้วยตนเอง ฯ

ปิดการแสดงความเห็น