โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า

                นอน วัน ฝัน เห็น
๗๏ นอน สนิทจิตประหวัดเจ้า     โฉมจันทร์
วัน เมื่อจรจรัล                            จวบน้อง
ฝัน ว่าชื่นเชยขวัญ                      ลืมเนตร เปล่านา
เห็น เขนยหลงพร้อง                   พร่ำเชื้อเชิญขวัญ ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             แล พบ สบ เนตร
๘๏ แล เล็งเพ่งพิศเจ้า            จอมขวัญ
พบ พักตรผ่องเพียงจันทร์       แจ่มฟ้า
สบ จิตต์คิดกระสัน                  เสียวสวาท
เนตร แม่คมในหน้า                นุชยิ้มยวนสม ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดการแสดงความเห็น