โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า

               ละมุน ละม่อม ละไม ละเมียด
๕๏ ละมุน บุญแต่งแกล้ง       เกลาเฉลา
ละม่อม กล่อมกลมเปลา        เปล่งแก้ม
ละไม ไปล่งามเอา                ใจโลก
ละเมียด เหมือนจักแย้ม        ยั่วแล้วเอียงอาย ฯ

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

                  หน้า นวล ควร ชม
๖๏ หน้า รักรูปอ้อนแอ้น       เอวตรู
นวล พักตรพิศโอษฐดู         ดั่งยิ้ม
ควร ช้อนเชิดชูชม               เฉลิมเนตร
ชม ประทุมกันปิ้ม                ดอกไม้ในสวรรค์ ฯ

 

ปิดการแสดงความเห็น