โคลงกระทู้ของเก่า

โคลงกระทู้ของเก่า

             แล เล็ง เพ่ง พิศ
๓๏ แล พักตรเพียงพักตรท้าว     พรหมมาร
เล็ง เนตรนางมฤคปาน                เปรียบน้อย
เพ่ง ขนงนึกศรผลาญ                 แผลงราพณ์
พิศ โอษฐเอื้อนจักพร้อง            ยิ่งยิ้มอัปสร ฯ

 

 

.

.

.

 

                        เคย แนบ แอบ หมอน
๔๏ เคย ความขวัญอ่อนเร้า       เรียมเชย
แนบ ตระกองกรเกย                 กอดชู้
แอบ อิงร่วมนางเสวย               รสโภชน์
หมอน มาศภิรมย์รู้                   ร่วมรู้เคียงเขนย ฯ

ปิดการแสดงความเห็น