ความเอ๋ย ความรัก…

รักคือ…
..
.
…ที่อยู่

 

 

 

 

 

ของความดี…

ปิดการแสดงความเห็น