ความเอ๋ย ความรัก…

รักคือ…
..
.
…ประณีต

 

 

 

 

 

 

การสอดใส่อย่างประณีต…

ปิดการแสดงความเห็น