ความเอ๋ย ความรัก…

รักคือ…
..
.
…ยิ้ม

 

 

 

 

 

 

ที่ทำให้โลกแย้ม…

ปิดการแสดงความเห็น