ความเอ๋ย ความรัก…

…รักคือ
..
.
…ความดี

ปิดการแสดงความเห็น