ความเอ๋ย ความรัก…

รักคือ…
..
.
…แสงไฟ

 

 

 

 

 

 

ที่สาดส่องลงบนตัวโน๊ต…

ปิดการแสดงความเห็น