ความเอ๋ย ความรัก…

รักคือ…
..
.
…วัยเยาว์

 

 

 

 

 

แห่งชีวิตยามระบัดใบอ่อน…

ปิดการแสดงความเห็น