ความเอ๋ย ความรัก…

รักคือ…
..
.
…มือ

 

 

 

 

 

 

ที่ยื่นมาพาข้ามอุปสรรค…

ปิดการแสดงความเห็น