ความเอ๋ย ความรัก…

ร้กคือ
.
..
…ขุนเขา

 

 

 

 

 

ที่เรายังป่ายปีนไปไม่ถึง…

ปิดการแสดงความเห็น